Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

269

@CostaBcnMaresme
costadebarcelonamaresme.cat

La comarca del Maresme gaudeix de la denominació geoturística de “Costa de Barcelona - Maresme” i aquest fet es tradueix de manera clara en una consolidada oferta turística que des de fa anys s’ha reformat com un sector molt actiu.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme neix de la voluntat i interès dels municipis, institucions i agents turístics de millorar, promocionar i fomentar el turisme a la comarca, tot això sota la marca amb denominació “Costa de Barcelona - Maresme”.

Członek od grudnia 2017