Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων

Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων

471

Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων.
Ομάδα πεζοπορίας και σήμανσης μονοπατιών.
Έδρα: Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Członek od października 2011