Moving time  3 godzin 19 minut

Czas  3 godzin 58 minut

Współrzędne 2221

Uploaded 15 lipca 2020

Recorded lipca 2020

-
-
141 m
63 m
0
4,0
7,9
15,86 km

Obejrzane 274 razy, pobrane 7 razy

w pobliżu La Cañada, Valencia (España)

Es tracta d'una ruta que transcorre principalment per terreny pla, de poca dificultat i amb múltiples variants donat l'elevat nombre de senders que existeixen en la zona. El recorregut ofereix una representació bastant bona de la vegetació del bosc mediterrani, amb estrat arbori de pi blanc (pinus halepensis). A més, l'objectiu principal d'aquest itinerari és realitzar un recorregut per les trinxeres de la Guerra Civil que es troben en la zona.
La ruta pretén posar en valor les estructures defensives, ja que no existeix cap senyalització, ni una ruta degudament senyalitzada, ni cartells que li servisquen al visitant per a identificar els elements de les seues estructures.
La línia de defensa coneguda com la línia Immediata de València o línia Puig-Carassols es va construir com a última defensa de la ciutat de València davant un possible atac per part de les tropes rebels després de la ruptura del front aragonés i la divisió del territori controlat pel govern republicà en dues parts (al nord Catalunya i al sud la resta de la zona republicana, que comprenia, com a focus més importants de resistència i control territorial, el front de Madrid i la zona Valenciana: Sent la ciutat de València la capital de la República des del 7 de novembre de 1936 fins al 31 d'octubre de 1937, quan es va traslladar a Barcelona).
Davant la possibilitat d'un imminent atac sobre València, els comandaments van dissenyar un pla de línies de defensa successives per a frenar el possible avanç dels revoltats, al juny de 1938 se situa l'inici de la seua construcció. Aquestes línies tindrien com a objectiu principal servir de punt de resistència davant el possible replegament de l'exèrcit de llevant si queia la línia XYZ, per a tindre un focus de resistència que no espentara a les tropes republicanes en retirada cap a la mar. D'altra banda, seria la barrera defensiva al voltant de la ciutat de València a una distància suficient per a evitar, en la mesura que fora possible, atacs de llarg abast sobre la ciutat, i que no es convertira en zona de combats, com va passar amb Madrid. No obstant això, la línia també complia altres funcions, i la seua construcció, que va durar fins als últims dies de la contesa, va ser acabada al març de 1939.
Per a salvar les dificultats dels terrenys per on discorreria la línia que eren molt plans i existien poques i xicotetes zones elevades, els punts d'observació es van instal·lar en els centres de resistència més elevats, que es van reforçar tot el possible davant la lògica concentració del foc enemic sobre aquests punts. Tant les característiques del terreny com la disposició de les trinxeres de la Vallesa encaixen amb aquesta descripció. Encara que actualment molts dels elements han desaparegut, si s'observa com un búnquer situat entre trams de trinxeres es troba en una posició d'altura, i com per darrere de la línia que passa per ell hi ha una altra secció de trinxera que alberga abrics o galeries i que connecten amb aquest sector d'avantguarda. Respecte a les estructures defensives, els nius de metralladores havien de resistir l'abast dels canons d'artilleria.
Responent a les característiques geogràfiques que havia de tindre tota línia fortificada, es van intentar aprofitar tots els elements geogràfics possibles en una zona predominantment plana. És per això que en el Centre de Resistència de la Vallesa, es va utilitzar el Barranc Fondo de la Vallesa de Mandor com a zona on establir punts de defensa que dominaren el territori. A més, les posicions de la Vallesa, es trobaven protegint un punt important com era el jaciment del bronze ibèric conegut com la Lloma de Betxí.
Respecte als elements defensius que es poden trobar en aquest centre de resistència, cal destacar que segueixen el mateix patró constructiu que en altres zones de la línia. Els búnquers de la línia Immediata són de dos tipus d'un i de dos nius de metralladores, coincidint amb els que trobem en el centre de resistència de la Vallesa, que a més aprofiten al màxim els desnivells del terreny per a tindre major domini d'ell.
Destaquen també les galeries/refugi, excavades i reforçades amb maçoneria i formigó. A més, el formigó armat amb vareta de ferro es troba present en les estructures més sòlides, com els búnquers, encara que també s'utilitza rajola i roca de la pròpia zona. Les trinxeres en zig-zag també són típiques, excavades a vegades sobre la roca calcària, i reforçades amb pedra seca o maçoneria.
En estudiar les línies defensives que van protegir València d'un possible atac per part dels revoltats es va utilitzar el sistema dels centres de resistència inspirat en la I Guerra Mundial, aquest sistema de defensa es dissenyava com un entramat de punts de defensa establits aprofitant qualsevol avantatge del terreny i també tallant qualsevol zona susceptible de servir de via d'avanç a l'enemic. Així es van dissenyar les línies defensives XYZ, la Intermèdia i la Immediata a València o Puig-Carassols. Aquests punts de defensa funcionaven de manera autònoma, amb unes tropes assignades a cada centre, encara que estaven situats de manera que mantenien contacte visual permanent. Ajudava al fet que això fora possible uns punts de defensa de menor grandària, els anomenats punts de suport.
El punt de suport de Sant Antoni de Benagèber formava part del Centre de Resistència de la Vallesa de Mandor. Aquest punt defensiu formava part d'un front de 4 km que començava en aquest mateix lloc i arribava fins al llit del Túria. Encara que hui dia els usos agrícoles i l'expansió urbanística han acabat amb moltes d'aquestes infraestructures, encara es preserva algunes restes importants, i fins i tot, en el cas del punt de suport de Sant Antoni de Benagéber i el Centre de resistència de la Vallesa, es conserven encara els desnivells del terreny i el contacte visual entre alguns trams de defenses, que fa al conjunt molt atractiu com a element visitable.
La Lloma de Betxí és un jaciment arqueològic de l'Edat del Bronze, situat sobre un turó a 99 msnm i 30 metres sobre el tàlveg del riu Túria, en el paratge de la Vallesa de Mandor. La seua cronologia se situa entre el 1800 i el 1300 a. C. dins de la denominada Edat del Bronze Valencià. Està declarat bé de rellevància local.
Arribarem a una porta tancada, l'entrada de Vélez i Martinot es pot arribar pel camí que es bifurcava cap a l'esquerra i que més a baix enllaça per multitud de senders. Per aquest camí arribarem en poc temps al jaciment de l'Edat del Bronze de la Lloma de Betxí, localitzat sobre un xicotet tossal de forma allargada i pròxim al riu Túria. Es troba datat cronològicament entre el 1800 i 1300 a. C. Podem trobar diversos panells informatius que ens ajudaran a interpretar les restes que ací trobem.
El jaciment conté un emplaçament situat en un xicotet turó de poca altura amb un desnivell de 15 m, sobre les terrasses de la part baixa, i de 25m sobre el pla circumdant. La plataforma superior allotja una construcció de dues habitacions i un corredor lateral, amb una extensió total de 3750 m², incloent els aterraments. Les preocupacions defensives degueren estar en segon pla, a causa de l'absència de muralles i a la seua escassa altura. El control visual és mínim i l'únic poblat pròxim visible, és el de Carassols, a l'altre costat del Túria. Per tot això la seua explotació estaria relacionada amb el cultiu cerealístic, en les terres pròximes.
Atenció a causa del funcionament defectuós del GPS, poden trobar-se línies rectes causades per la pèrdua parcial del senyal o puntes estranyes que no són reals, per tant cal anar amb una poca precaució al seguir la ruta.
Si utilitzes el track, t’agrairia que feres una valoració en wikiloc sobre la seua utilitat.


Se trata de una ruta que transcurre principalmente por terreno llano, de poca dificultad y con múltiples variantes dado el elevado número de senderos que existen en la zona. El recorrido ofrece una representación bastante buena de la vegetación del bosque mediterráneo, con estrato arbóreo de pino carrasco (pinus halepensis). Además, el objetivo principal de este itinerario es realizar un recorrido por las trincheras que se encuentran en la zona.
La ruta pretende poner en valor las estructuras defensivas de la Guerra Civil, ya que no existe señalización, ni una ruta debidamente señalizada, ni carteles que le sirvan al visitante para identificar los elementos de estas estructuras.
La línea de defensa conocida como la línea Inmediata de Valencia o línea Puig-Carasoles se construyó como última defensa de la ciudad de València ante un posible ataque por parte de las tropas sublevadas tras la ruptura del frente aragonés y la división del territorio controlado por el gobierno republicano en dos partes (al norte Catalunya y al sur el resto de la zona republicana, que comprendía, como focos más importantes de resistencia y control territorial, el frente de Madrid y la zona Valenciana, siendo la ciudad de València la capital del estado desde el 7 de noviembre de 1936 hasta el 31 de octubre de 1937, cuando se trasladó a Barcelona). Ante la posibilidad de un inminente ataque sobre València, los mandos diseñaron un plan de líneas sucesivas de defensa para frenar el posible avance de los sublevados, en junio de 1938 se sitúa el inicio de su construcción. Estas líneas tendrían como objetivo principal servir de punto de resistencia ante el posible repliegue del ejército de levante si caía la línea XYZ, para tener un foco de resistencia que no empujara a las tropas republicanas en retirada hacia el mar. Por otro lado, sería la barrera defensiva alrededor de la ciudad de València a una distancia suficiente para evitar, en la medida de lo posible, ataques de largo alcance sobre la ciudad, y que no se convirtiera en zona de combates, como pasó con Madrid. No obstante, la línea también cumplía otras funciones, y su construcción, que duró hasta los últimos días de la contienda (fue acabada en marzo de 1939) tuvo una gran significación política, económica y social a parte de los fines militares.
Para salvar las dificultades de los terrenos por los que discurriría la línea que eran muy llanos y existían pocas y muy pequeñas zonas elevadas, los puntos de observación se instalaron en los centros de resistencia más elevados, que se reforzaron todo lo posible ante la lógica concentración del fuego enemigo sobre estos puntos. Tanto las características del terreno como la disposición de las trincheras de la Vallesa encajan con esta descripción. Aunque actualmente muchos de los elementos han desaparecido, si se observa como un bunker situado entre tramos de trincheras se encuentra en una posición de altura, y como por detrás de la línea que pasa por él hay otra sección de trinchera que alberga abrigos o galerías y que conectan con este sector de vanguardia. Respecto a las estructuras defensivas, los nidos de ametralladoras debían resistir el alcance de los cañones de artillería.
Respondiendo a las características geográficas que debía tener toda línea fortificada, se intentaron aprovechar todos los elementos geográficos posibles en una zona predominantemente plana. Es por ello por lo que, para el caso del Centro de Resistencia de La Vallesa, se utilizó el Barranco Hondo de La Vallesa de Mandor como zona donde establecer puntos de defensa que dominaran el territorio. Además, en el caso de las posiciones de la Vallesa, se encontraban protegiendo el yacimiento del bronce ibérico conocido como La Lloma de Betxí.
Respecto a los elementos defensivos que se pueden encontrar en este centro de resistencia, cabe destacar que siguen el mismo patrón constructivo que en otras zonas de la línea. Los bunkers de la línea Inmediata son de dos tipos de uno y de dos puestos de ametralladoras, coincidiendo con los que encontramos en el centro de resistencia de la Vallesa, que además aprovechan al máximo los desniveles del terreno para tener mayor dominio del mismo.
Destacan también las galerías/refugio, excavadas y reforzadas con mampostería y hormigón. Además, el hormigón armado con varilla de hierro se encuentra presente en las estructuras más sólidas, como los bunkers, aunque también se utiliza ladrillo y roca de la propia zona. Las trincheras en zig-zag también son típicas, excavadas a veces sobre la roca caliza, y reforzadas con piedra seca o mampostería.
Al estudiar las líneas defensivas que protegieron València de un posible ataque por parte de los sublevados se utilizó el sistema de los centros de resistencia inspirado en la I Guerra Mundial, este sistema de defensa se diseñaba como un entramado de puntos de defensa establecidos aprovechando cualquier ventaja del terreno y también cortando cualquier zona susceptible de servir de vía de avance al enemigo. Así se diseñaron las líneas defensivas XYZ, la Intermedia y la Inmediata a València o Puig-Carasoles. Estos puntos de defensa funcionaban de forma autónoma, con unas tropas asignadas a cada centro, aunque estaban situados de forma que mantenían contacto visual permanente. Ayudaba a que esto fuera posible unos puntos de defensa de menor tamaño, los llamados puntos de apoyo.
El punto de apoyo de San Antonio de Benagèber formaba parte del Centro de Resistencia de la Vallesa de Mandor. Este punto defensivo formaba parte de un frente de 4 km que empezaba en este mismo sitio y llegaba hasta orillas del Turia. Aunque hoy en día los usos agrícolas y la expansión urbanística han acabado con muchas de estas infraestructuras, aún se preserva algunos restos importantes, e incluso, en el caso del punto de apoyo de San Antonio de Benagéber y el Centro de resistencia de la Vallesa, se conservan aún los desniveles del terreno y el contacto visual entre algunos tramos de defensas, lo que hace al conjunto muy atractivo como elemento visitable.
La Lloma de Betxí es un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce, situado sobre un cerro a 99 msnm y 30 metros sobre la vaguada del río Turia, en el paraje de la Vallesa de Mandor. Su cronología se sitúa entre el 1800 y el 1300 a. C. dentro de la denominada Edad del Bronce Valenciano. Está declarado bien de relevancia local.
Llegaremos a una puerta cerrada, la entrada de Vélez y Martinot se puede llegar por el camino que se bifurcaba hacia la izquierda y que más abajo enlaza por multitud de senderos. Por este camino llegaremos en poco tiempo al yacimiento de la Edad del Bronce de la Lloma de Betxí, localizado sobre un pequeño cerro de forma alargada y cercano al río Turia. Se encuentra datado cronológicamente entre el 1800 y 1300 a.C. Podemos encontrar varios paneles informativos que nos ayudarán a interpretar los restos que aquí encontramos.
El yacimiento contiene un emplazamiento situado en un pequeño cerro de poca altura con un desnivel de 15 m, sobre las terrazas de la parte baja, y de 25m sobre el llano circundante. La plataforma superior aloja una construcción de dos habitaciones y un corredor lateral, con una extensión total de 3750 m², incluyendo los aterrazamientos. Las preocupaciones defensivas debieron estar en segundo plano, debido a la ausencia de murallas y a su escasa altura. El control visual es mínimo y el único poblado cercano visible, es el de Carassols, al otro lado del Turia. Por todo ello su explotación estaría relacionada con el cultivo cerealístico, en las tierras cercanas.
Atención a causa del funcionamiento defectuoso del GPS, pueden encontrarse líneas rectas causadas por la pérdida parcial de la señal o puntas extrañas que no son reales, por lo tanto hay que ir con una poca precaución al seguir la ruta.
Si utilizas el track, te agradecería que hicieras una valoración de su utilidad en wikiloc.
Zdjęcie

Túmul de pedres amb creu

Zdjęcie

Torre elèctrica entre pins

Ruiny

Trinxeres i niu de metralletes

Ruiny

Búnquer i trinxeres

Ruiny

Restes de trinxeres

Ruiny

Restes de la línia de defensa

Ruiny

Trinxeres de la Guerra Civil

Ruiny

Restes de la línia de defensa

Ruiny

Trinxeres de la Guerra Civil

Ruiny

Restes de la línia de defensa

Ruiny

Niu de metralletes

Ruiny

Trinxeres de la Guerra Civil

Ruiny

Restes de la línia de defensa

Ruiny

Restes de la línia de defensa

Ruiny

Búnquer

Ruiny

Restes de trinxeres

Ruiny

Restes de trinxeres

Ruiny

Búnquer

Ruiny

Búnquer

Ruiny

Trinxeres de la Guerra Civil

Ruiny

Restes de la línia de defensa

Ruiny

Restes de trinxeres

Skrzyżowanie

Dreta

Skrzyżowanie

Esquerra

Skrzyżowanie

Dreta

Skrzyżowanie

Esquerra

Skrzyżowanie

Dreta

Drzewo

Pins

Zdjęcie

Depòsit

Skrzyżowanie

Dreta

Jezioro

Embassament

Drzewo

Vegetació del Barranc Fondo

Most

Pont aqüeducte sobre el Barranc Fondo

Skrzyżowanie

Esquerra

Skrzyżowanie

Dreta

Skrzyżowanie

Esquerra

Panorama

Panoràmica de la Lloma de Betxí

Skrzyżowanie

Esquerra

Panorama

Posta de sol des de la Lloma de Betxí

Stanowisko archeologiczne

Jaciment íber de la Lloma de Betxí

Punkt informacyjny

Cartell Informatiu

Stanowisko archeologiczne

Jaciment íber de la Lloma de Betxí

Punkt informacyjny

Cartell Informatiu

Punkt informacyjny

Cartell Informatiu

Skrzyżowanie

Dreta

Skrzyżowanie

Dreta

Skrzyżowanie

Esquerra

Skrzyżowanie

Esquerra

Skrzyżowanie

Esquerra

Skrzyżowanie

Dreta

Komentarze

    You can or this trail