Współrzędne 1705

Uploaded 19 marca 2015

Recorded marca 2015

-
-
1 526 m
995 m
0
6,3
13
25,14 km

Obejrzane 1639 razy, pobrane 55 razy

w pobliżu Coll, Catalunya (España)

[CA] Rutes del Romànic
(2.2) Vall de BoíAquesta proposta de recorregut constitueix la segona de les cinc jornades en què s’ha dividit l’itinerari Rutes del Romànic (2.0) De la Val d’Aran a Lleida pel Pallars i la Ribagorça.

L’itinerari
Un dels itineraris surt de la Val d’Aran pel túnel de Vielha i segueix el curs de la Noguera Ribagorçana, per terres de l’Alta Ribagorça. Poc abans del Pont de Suert –població important amb una interessant església moderna–, a l’esquerra, una carretera s’endinsa uns 25 km per la Vall de Boí, on hi ha el conjunt romànic pirinenc més impressionant, potser, de Catalunya, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco (2000). En un paisatge d’alta muntanya, molt a prop del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, les esglésies de Cóll, Barruera, Durro, Boí, Erill la Vall, Cardet i les dues de Taüll, d’esvelts campanars i harmoniosa arquitectura, s’integren en una escenografia natural d’una gran bellesa.

Cóll
Església parroquial de Santa Maria, d’una nau, mur amb arcuacions, portal amb arquivoltes (s. XII) amb fris d’escacs, baix relleu amb crismó, ferramenta a la porta i campanar de torre. (Mun. de la Vall de Boí.)

Cardet
Església de Santa Maria, d’una nau, amb arcs torals sobre semicolumnes i gran absis amb cripta i decoració llombarda (s. XII) i campanar de cadireta. (Mun. de la Vall de Boí.).

Barruera
Església parroquial de Sant Feliu, d’una nau, absis amb decoració llombarda, portal amb motllures a l’intradós, amb porxo, campanar de torre quadrada. (Mun. de la Vall de Boí.)

Durro
Església parroquial de la Nativitat de la Mare de Déu (s. XII), restaurada, d’una nau, porxo lateral amb arcades, portada amb arquivoltes sobre columnes dobles, forrellat a la porta, campanar de torre quadrada de tipus llombard, més massís que els altres de la Vall de Boí. (Mun. de la Vall de Boí.)

Erill la Vall
Església parroquial de Santa Eulàlia (s. XII), restaurada en profunditat, d’una nau, absis semicircular i absidioles formant creuer, porxo amb arcades sobre columnes, magnífic campanar de torre de sis pisos de tipus llombard, amb finestres geminades. En procedeix el famós grup escultòric del Davallament, repartit avui entre el MNAC i el MEV, del qual s’ha fet una còpia. (Mun. de la Vall de Boí.)

Boí
Església parroquial de Sant Joan, al petit poble que dóna nom a la Vall de Boí; havia tingut tres naus i en resten un absis i el campanar de planta quadrada, del tipus llombard; a l’interior, molt restaurat, reproduccions de les pintures murals conservades al MNAC, amb escenes de la lapidació de Sant Esteve i de joglars. (Mun. de la Vall de Boí.)

Taüll
La població té dues de les mostres més belles del famós món romànic de la Vall de Boí, les esglésies de Sant Climent i de Santa Maria –declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco (2000) juntament amb la resta d’esglésies romàniques de la Vall– fetes edificar pel poderós llinatge noble dels Erill i consagrades, amb un dia de diferència, el 1123. Sant Climent, als afores, és un magnífic temple de tres naus separades per columnes, tres absis amb arcuacions i lesenes, i esvelt campanar exempt de torre quadrada de sis pisos, també amb decoració llombarda i finestres geminades; les pintures murals (1123) de la capçalera, conservades al MNAC –recentment s’ha inaugurat un videomapatge (mapping) que projecta les pintures al seu lloc original i deixa veure les restes conservades in situ alternativament– són un dels millors exemples del gènere per la força expressiva, puresa de línies i rica policromia (Pantocràtor, sants i apòstols, escenes de l’Antic i el Nou Testament i de l’Apocalipsi). Santa Maria té la mateixa estructura, amb bell campanar integrat al temple; les pintures murals, també al MNAC, són presidides per la Mare de Déu amb l’lnfant. Les restes de l’església de Sant Martí i la capella de Sant Quirze, romàniques. (Mun. de la Vall de Boí.)[ES] Rutas del Románico
(2.2) Vall de BoíEsta propuesta de recorrido constituye la segunda de las cinco jornadas en que se ha dividido el itinerario Rutas del Románico (2.0) De la Val d’Aran a Lleida por el Pallars y la Ribagorza.

El itinerario
Desde la Val d’Aran, uno de los itinerarios atraviesa el túnel de Vielha y sigue el curso del Noguera Ribagorzana por tierras de la Alta Ribagorza. Poco antes de llegar a El Pont de Suert –población importante con una interesante iglesia moderna– una carretera, a la izquierda, se adentra unos 25 km por el valle de Boí, donde se halla el conjunto románico más impresionante, acaso, de toda Cataluña, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (2000). En un paisaje de alta montaña, muy cerca del Parque Natural de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici, las iglesias de Cóll, Barruera, Durro, Boí, Erill la Vall, Cardet y las dos de Taüll, con esbeltos campanarios y armoniosa arquitectura, se integran en una escenografía natural de gran belleza.

Cóll
Parroquia de Santa Maria, de una nave, muro con arcuaciones, portal con arquivoltas (s. XII), friso ajedrezado, bajo relieve con crismón, herraje; torre-campanario. (Mun. de La Vall de Boí.)

Cardet
Iglesia de Santa Maria, de una nave, con arcos torales sobre semicolumnas, gran ábside con cripta y decoración lombarda (s. XII) y espadaña. (Mun. de La Vall de Boí.)

Barruera
Parroquia de Sant Feliu, de una nave, ábside con decoración lombarda, portada con molduras en el intradós, con porche y torre-campanario cuadrada. (Mun. de La Vall de Boí.)

Durro
Parroquia de la Nativitat de la Mare de Déu (s. XII), restaurada, de una nave, pórtico lateral con arcadas, portada con arquivoltas sobre columnas dobles, interesante cerrojo, campanario de torre más macizo que los demás del valle de Boí. (Mun. de La Vall de Boí.)

Erill la Vall
Parroquia de Santa Eulàlia (s. XII), restaurada en profundidad; una nave, ábside central y absidiolas formando crucero, pórtico con arcadas sobre columnas, magnifico campanario de torre de seis pisos de tipo lombardo con ventanas geminadas. De aquí procede el famoso grupo escultórico del Descendimiento, repartido actualmente entre el MNAC y el MEV, del cual se ha realizado una copia. (Mun. de La Vall de Boí.)

Boí
Parroquia de Sant Joan, en el pequeño pueblo que da nombre al municipio de La Vall de Boí; había tenido tres naves y quedan un ábside y el campanario de torre de tipo lombardo; en el interior, muy restaurado, reproducciones de sus pinturas murales conservadas en el MNAC, con escenas de la lapidación de San Esteban y de juglares. (Mun. de La Vall de Boí.)

Taüll
La población tiene dos de las muestras más bellas del famoso románico del valle de Boí, las iglesias de Sant Climent y de Santa Maria –declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (2000), junto con las restantes iglesias románicas del valle–, edificadas por el poderoso linaje noble de los Erill y consagradas con un día de diferencia en 1123. Sant Climent, en las afueras, es un magnífico templo de tres naves separadas por columnas, tres ábsides con arcuaciones y lesenas y esbelto campanario de torre, exento, de seis pisos, también de tipo lombardo y ventanas geminadas; las pinturas murales de la cabecera, conservadas en el MNAC –un video mapping proyecta las pinturas en el lugar original y permite ver los restos conservados in situ, alternativamente–, constituyen uno de los mejores ejemplos del género por su fuerza expresiva, pureza de líneas y rica policromía (Pantocrátor, santos y apóstoles, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento y del Apocalipsis). Santa Maria tiene la misma estructura, con bello campanario integrado en el templo; las pinturas murales, también en el MNAC, están presididas por la Virgen y el Niño. Restos de la iglesia de Sant Martí y de la capilla de Sant Quirze, románicas. (Mun. de La Vall de Boí.)


[GB] Romanesque Art Routes
(2.2) Vall de BoíThis proposed trail corresponds to the second of the five-day plan into which the route has been divided
Romanesque Art Routes (2.0) From the Val d’Aran to Lleida via Pallars and Ribagorça.


The itinerary
One of the proposed routes leaves the Val d’Aran via the Vielha tunnel and follows the course of the Noguera Ribagorçana through Alta Ribagorça. Just before El Pont de Suert – an important town with an interesting modern church – is a road to the left which runs for 25 km or so through the Vall de Boí. In this valley, close to the National Park of Aigüestortes and Sant Maurici Lake, are possibly the most important set of Pyrenean Romanesque buildings in the whole of Catalonia, declared a World Heritage Site by UNESCO (2000): the churches of Cóll, Barruera, Durro, Boí, Erill la Vall, Cardet and the two churches at Taüll, with their slender bell towers and their graceful architecture, all blending harmoniously into the magnificent high mountain scenery.

Cóll
Parish church of Santa Maria: nave, wall with arcatures, doorway with archivolts (12th C.) and chess-band frieze, low relief with Chrismon, ironwork on door and bell tower. (Borough: Vall de Boí.)

Cardet
Church of Santa Maria: nave, transverse arches on semi-columns and large apse with crypt and Lombard decoration (12th C.) and belfry. (Borough: Vall de Boí.)

Barruera
Parish church of Sant Feliu: nave, apse with Lombard decoration; doorway with mouldings on the intrados, with porch; square bell tower. (Borough: Vall de Boí.)

Durro
Parish church of La Nativitat de la Mare de Déu (12th C.), restored: nave, side porch with arcades, doorway with archivolts on double columns, bolt on the door, square Lombard-type bell tower, more massive than others in the Vall de Boí. (Borough: Vall de Boí).

Erill la Vall
Parish church of Santa Eulàlia (12th C.): totally restored, nave, semi-circular apse and small apses forming a transept, porch with arcades resting on columns, magnificent six-storey Lombard-type bell tower with pairs of windows. The famous group of sculptures, Descent from the Cross, of which a copy has been made, now split between the MNAC and the MEV, comes from here. (Borough: Vall de Boí.)

Boí
Parish church of Sant Joan in the little village from which the Vall de Boí takes its name. Formerly with three aisles. One apse and the square Lombard-type bell tower remain. Inside, finely restored reproductions of mural paintings now at the MNAC (stoning of Saint Stephen and minstrels). (Borough: Vall de Boí.)

Taüll
In this village are two of the most beautiful of the famous Vall de Boí Romanesque churches: Sant Climent and Santa Maria, declared a World Heritage Site by UNESCO (2000) together with the other Romanesque churches of the Vall de Boí, built by the powerful Erill dynasty and consecrated on successive days in 1123. Sant Climent, on the outskirts, is a magnificent church with three aisles separated by columns, three apses with arcatures and bands of Lombard decoration, a slender six-storey square bell tower separate from the building, also with Lombard decoration, and two light windows. The mural paintings (1123) in the chevet (the originals are at the MNAC – video mapping recently introduced which projects the paintings in their original location and alternately shows the others kept in situ – are among the finest examples of the genre on account of their power of expression, purity of line and rich polychromy (Christ in Majesty, saints and apostles, scenes from the Old and New Testaments and the Apocalypse). Santa Mariahas the same structure and a fine bell tower attached to the church. The chief feature of the mural paintings (also at the MNAC) is the Virgin and Child. Also at Taüll, remains of the Romanesque church of Sant Martí and chapel of Sant Quirze. (Borough: Vall de Boí.)


Font: Generalitat de Catalunya, juny 2015
Architektura sakralna

Cóll-Santa Maria

Cóll
Architektura sakralna

Cardet-Santa Maria

Cardet
Architektura sakralna

Barruera-Sant Feliu

Barruera
Architektura sakralna

Durro-Nativitat de la Mare de Déu

Durro
Architektura sakralna

Erill la Vall-Santa Eulàlia

Erill la Vall
Architektura sakralna

Boí-Sant Joan

Architektura sakralna

Taüll-Sant Climent/Santa Maria

Komentarze

    You can or this trail