-
-
291 m
245 m
0
4,2
8,4
16,84 km

Obejrzane 241 razy, pobrane 4 razy

w pobliżu Mollerussa, Catalunya (España)

[CA]De Mollerussa al salt del Duran, Vilanova de Bellpuig i GolmésItinerari idoni per a ser fet en família i grups afins. Al finals del segle XIX, la construcció d'un canal de reg va transformar el paisatge de la plana d'Urgell en permetre la substitució de la vinya i dels productes de secà per extensos camps de cereals, blat de moro o panís, herba i arbres fruiters. Aquest recorregut segueix un tram de la Sèquia Tercera del Canal d'Urgell travessant Mollerussa, la capital comarcal, visita la Casa Canal de la Comunitat de Regants, edifici de mitjan segle XIX que fou centre administratiu del canal i que actualment acull l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, un centre d'interpretació on l'home i l'aigua en són el fil conductor.
Aquesta ruta es pot fer en bicicleta de cicloturisme de cobertes gravades

Ruta senyalitzada.

Es parteix de Mollerussa, capital comarcal del Pla d’Urgell, on s'arriba o bé per tren (línia Lleida-Manresa) o per la sortida 487 de l'autovia A-2.

0,00 km (234 m). Mollerussa. Plaça de l’Esport i zona esportiva municipal, on hi ha un ampli aparcament de vehicles. Se surt per la carretera de Miralcamp en direcció NE deixant els camps d’esports a mà dreta. S’arriba a l’amplia avinguda del Canal, al mig de la qual discorre la sèquia Tercera del Canal d’Urgell, que s’acompanyarà ininterrompudament fins al salt del Duran (si es va amb tren, caldrà travessar el nucli urbà de Mollerussa des de l’estació anant cap al sud, fins a l’avinguda del Canal). Es gira a la dreta (NE) seguint l'avinguda. Poc després, el canal gira al SE; a l’alçada de la Farinera i del salt d’aigua del mateix nom, es passa la sèquia per sobre i es canvia de banda: ara l’aigua discorre a mà dreta. Se surt del nucli urbà resseguint la sèquia a l’ombra de la inacabable filera de plàtans plantats a la seva banqueta.

1,83 km (258 m). Es deixa a l’esquerre (NE) el camí de Golmés per on es tornarà. Una mica més enllà es passa pel costat de la Caseta del Canal (3,00 km). Es passa a l'altre costat del canal, que ara es mantindrà a mà esquerra. Es continua cap al SE, es passen les basses de la Pleta i, a l’alçada d’unes altres basses dites del Cap de Terme (4,92 km) es deixa a l’esquerra el camí de Vilanova de Bellpuig, on després caldrà tornar. Ara es continua recte (SE) durant 150 m més.

5,07 km (284 m). Salt Duran, on el canal supera una resclosa. Hi ha una font enmig de l’espessa arbreda. El salt, de 4,50 m, es va aprofitar durant dècades per moure un molí de farina i, posteriorment, per a la generació de l'electricitat que proveïa una indústria paperera. Es torna enrere fins a l'encreuament anterior, ara es travessa el canal cap a la dreta i es prossegueix en direcció NE. El camí desemboca a la carretera C-233, que es pren cap a l’esquerra per entrar a Vilanova.

7,33 km (292 m). Vilanova de Bellpuig. Plaça de la Creu, al costat de l’església de Sant Pere Apòstol. Es pot anar a veure la plaça de l’Anjua, el carrer del Dr. Gasol, ca l’Apotecari i l’antic Ajuntament. Se surt del nucli urbà en direcció a ponent pel camí de Mollerussa i Golmés. Se segueix el camí principal fins a arribar a la bassa de l’Horta.

9,80 km (272 m). Bassa o pantà de l’Horta. Bifurcació del camí, cal girar a la dreta pel camí dit dels Vedats, en direcció a Golmés, on s’arriba després de creuar la carretera NIIa.

10,67 km (268 m). Golmés. S’entra al casc urbà pel carrer de Pau Casals, es passa pel costat del poliesportiu municipal i se surt a la plaça de Catalunya. A l’entorn de l’ajuntament s’hi pot veure el carrer del Portal, el de Roquetes i la plaça Major. Se surt del poble en direcció SO pel carrer de la Carretera Vella i el passeig de les Magnòlies, es torna a creuar la NIIa i es va a raure en una cruïlla, on es troba el camí que s’havia pres a Vilanova.

11,80 km (261 m). Encreuament. Es gira en angle recte cap a la dreta (O); abans de 400 m es torna a ser en una nova cruïlla, ara es girarà a l’esquerra (SO) per anar a trobar la sèquia Tercera.

13,66 km (261 m). Sèquia Tercera del Canal d’Urgell, on es retroba el camí de l’anada, que es desfà fins a Mollerussa. Un cop a la rotonda amb la carretera de Miralcamp es proposa continuar sèquia amunt per anar a visitar la Casa Canal i l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, on s’arriba al punt 15,97 km del recorregut. En acabat es torna al punt de sortida.

16,85 km (234 m). Mollerussa. Plaça de l’Esport. Fi del recorregut.

Informació complementària
Els projectes per regar la plana d'Urgell es remunten a fa més de mil anys. Els àrabs van construir les primeres xarxes de reg aprofitant els rius Corb i Cervera. Sis segles després, durant els regnats de Carles I i Felip II, es van fer els primers estudis coneguts per regar tota la plana. Als segles XVII i XVIII, es reprenen les iniciatives i, finalment, entre 1847 i 1850, l'Estat atorga les primeres concessions per a la construcció d'un gran canal. El 1853, la concessió es traspassa a la Societat Anònima Canal d'Urgell i s'inicien els treballs. El director del projecte va ser Domènec Cardenal. Les obres s'acabaren el 1861 bo i havent superat nombroses dificultats, com la travessada de la serra de Montclar amb un túnel de 5.000 m.

En conjunt, l'obra consta d'un canal principal, d'un d'auxiliar, de quatre sèquies principals i de nombroses derivacions secundàries. El canal principal té una llargada de 144,2 km, neix al riu Segre, aigües avall de Ponts, i mor al mateix riu, a Montoliu de Lleida. El canal auxiliar neix a l'embassament de Sant Llorenç de Montgai, també al Segre, i acaba unint-se al canal principal al terme d'Artesa de Lleida fent un total de 76,6 km. Del canal principal, deriven les quatre sèquies principals, que sumen 102,6 km. Aquest conjunt rega unes 70.242 ha. El 1991, el Ministerio de Obras Públicas passava la concessió a la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell.
Més informació

[ES] De Mollerussa al salto del Duran, Vilanova de Bellpuig y GolmésItinerario idóneo para ser hecho en familia y grupos afines. A finales del siglo XIX, la construcción de un canal de riego transformó el paisaje de la llanura de Urgell al permitir la sustitución de la viña y los productos de secano por extensos campos de cereales, maíz, forraje y árboles frutales. Este recorrido sigue un tramo de la acequia Tercera del Canal d’Urgell atravesando Mollerussa, la capital comarcal, pasando por la Casa Canal de la Comunidad de Regantes, edificio construido a mediados del siglo XIX que fue centro administrativo del canal y que actualmente acoge el espacio Cultural de los Canales de Urgell, un centro de interpretación donde el hombre y el agua son el hilo conductor.
Esta ruta se puede realizar con una bicicleta de cicloturismo de ruedas grabadasRuta señalizada.

Se parte de Mollerussa, capital comarcal del Pla d'Urgell, donde se llega o bien por tren (línea Lleida-Manresa) o por la salida 487 de la autovía A-2.

0,00 km (234 m). Mollerussa. Plaza de L’Esport y zona deportiva municipal, con un amplio aparcamiento de vehículos. Se sale por la carretera de Miralcamp en dirección NE dejando los campos de deportes a mano derecha. Se llega a la amplia avenida del Canal, en medio de la cual discurre la acequia Tercera, que se acompañará ininterrumpidamente hasta el salto de Duran (si se va en tren, habrá que atravesar el núcleo urbano de Mollerussa desde la estación yendo hacia el sur, hasta la avenida del Canal). Se gira a la derecha (NE) siguiendo la avenida. Poco después, el canal gira al SE; a la altura de la Farinera y del salto de agua del mismo nombre, se pasa la acequia por encima y se cambia de lado: el agua discurre a mano derecha. Se sale del núcleo urbano siguiendo la acequia a la sombra de la inacabable hilera de plátanos plantados en su banquillo.

1,83 km (258 m). Se deja a la izquierda (NE) el camino de Golmés por donde se volverá. Un poco más allá se ladea la Caseta del Canal (3,00 km). Se pasa al otro lado del canal, que ahora se mantendrá a mano izquierda. Se continúa hacia el SE, se pasan las balsas de la Pleta y, a la altura de otras balsas llamadas del Cap de Terme (4,92 km) se deja a la izquierda el camino de Vilanova de Bellpuig, donde después habrá que volver. Ahora se sigue recto (SE) durante 150 m más.

5,07 km (284 m). Salt del Duran, donde el canal supera una esclusa. Hay una fuente en medio de la espesa arboleda. El salto, de 4,50 m, se aprovechó durante décadas para mover un molino de harina y, posteriormente, para la generación de la electricidad que abastecía una papelera. Se vuelve atrás hasta el cruce anterior, ahora se atraviesa el canal hacia la derecha y se prosigue en dirección NE. El camino desemboca en la carretera C-233, que se toma hacia la izquierda para entrar en Vilanova.

7,33 km (292 m). Vilanova de Bellpuig. Plaza de la Creu, junto a la iglesia de Sant Pere Apòstol. Se puede ir a ver la plaza de L’Anjua, la calle del Dr. Gasol, la casa de Ca l’Apotecari y el antiguo Ayuntamiento. Se sale del casco urbano en dirección a poniente por el camino de Mollerussa y Golmés. Se sigue el camino principal hasta llegar a la balsa de L’Horta.

9,80 km (272 m). Balsa o pantano de L’Horta. Bifurcación del camino, hay que girar a la derecha por el camino llamado Dels Vedats, en dirección a Golmés, donde se llega después de cruzar la carretera NIIa.

10,67 km (268 m). Golmés. Se entra en el casco urbano por la calle de Pau Casals, se pasa junto al polideportivo municipal y se sale a la plaza de Catalunya. Alrededor del ayuntamiento se puede ver la calle del Portal, la de Roquetes y la plaza Major. Se sale del pueblo en dirección SO por la calle de la Carretera Vella y el paseo de las Magnòlies, se vuelve a cruzar la NIIa y se va a parar en un cruce, donde se encuentra el camino que había tomado en Vilanova.

11,80 km (261 m). Cruce. Se gira en ángulo recto hacia la derecha (O); antes de 400 m se vuelve a ser en otro cruce, ahora se girará a la izquierda (SO) para ir a encontrar la acequia Tercera.

13,66 km (261 m). Acequia Tercera del Canal de Urgell, donde se reencuentra el camino de la ida, que se deshace hasta Mollerussa. Una vez en la rotonda con la carretera de Miralcamp se propone continuar la acequia hacia arriba para ir a visitar la Casa Canal y el Espai Cultural dels Canals d’Urgell, donde se llega al punto 15,97 km del recorrido. Luego se vuelve al punto de salida.

16,85 km (234 m). Mollerussa. Plaza de L’Esport. Fin del recorrido.

Información complementaria
Los proyectos para regar la llanura de Urgell se remontan a hace más de mil años. Los árabes construyeron las primeras redes de riego aprovechando los ríos Corb y Cervera. Seis siglos después, durante los reinados de Carlos I y Felipe II, se hicieron los primeros estudios conocidos para regar toda la llanura. En los siglos XVII y XVIII, se retoman las iniciativas y, finalmente, entre 1847 y 1850, el Estado otorga las primeras concesiones para la construcción de un gran canal. En 1853, la concesión se traspasa a la Societat Anònima Canal d'Urgell y se inician los trabajos. El director del proyecto fue Domènec Cardenal. Las obras terminaron en 1861 habiendo superado numerosas dificultades, como la perforación de la sierra de Montclar con un túnel de 5.000 m.

En conjunto, la obra consta de un canal principal, uno auxiliar, cuatro acequias principales y numerosas derivaciones secundarias. El canal principal tiene una longitud de 144,20 km, nace en el río Segre, aguas abajo de Ponts, y muere en el mismo río, en Montoliu de Lleida. El canal auxiliar nace en el embalse de Sant Llorenç de Montgai, también en el Segre, y acaba uniéndose al canal principal en el término de Artesa de Lleida recorriendo un total de 76,6 km. Del canal principal, derivan las cuatro acequias principales, que suman 102,6 km. Este conjunto riega unas 70.242 ha. En 1991, el Ministerio de Obras Públicas pasó la concesión a la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell.
Más información

[EN]From Palau d'Anglesola to Mollerussa and Vilanova de Bellpuig near of Urgell canalThe construction of Urgell canal transformed the local countryside. Vines and dry farming products were gradually replaced by large fields of cereals and fruit trees. The route passes beside Casa Canal belonging to the Irrigators' Community, a 19th century building which was the administrative centre of Urgell canal.
Marked trail.
More information
Font: Generalitat de Catalunya, 30/07/2019

Waypoint

Casa Canal

Waypoint

Vilanova de Bellpuig

Waypoint

Mollerussa. Zona Esportiva Municipal

Waypoint

Sant Jaume de Mollerussa

Waypoint

Bassa del Cap del Terme

Waypoint

Salt del Duran

Waypoint

Fonts del Salt del Duran

Waypoint

Església de Sant Pere

Waypoint

Pantà de l'Horta

Waypoint

Carretera N-IIa

Waypoint

Golmés

Waypoint

Creu de Terme

Waypoint

Església de Sant Salvador

Waypoint

Séquia Tercera del Canal d'Urgell

Waypoint

Casilla del Canal

Waypoint

Bassa de la Pleta

Komentarze

    You can or this trail